zaman sözcüğünün anlamı
İçerisinde zaman İfadesi Geçen Sözcükler
zaman
arazi ve mevcut kuvvetler + zaman (vdam+z)
ateş zaman cetveli
bağdaştırıcı zaman dilimi dengeleyici
başka zaman
birlik eğitimi zaman çizelgesi
boş zaman
çıkarma zaman çizelgesi
çok uzun zaman
dağıtım zaman çizelgesi
en güzel zaman
en parlak zaman
erken zaman (atomik infilak cephanesi)
eski zaman
eş zaman
eş zamansız zaman bölümlü çoklayıcı
geç zaman
geçmiş zaman
geçmiş zaman belirten
geçmiş zaman öneki (yunanca vb.)
gelecek zaman
gerçek zaman (gz)
gerçek zaman saati
haber rapor edileceği yer ve zaman
harekat zaman çizelgesi
hareket ve zaman araştırması
hedefte zaman (hdz) (top.)
her ne zaman
her zaman her yerde var olan
hesaplanan ölü zaman
hiç bir zaman
hiçbir zaman
hücum zaman çizelgesi
iki beceri tespit testi arasındaki zaman
indirme zaman çizelgesi (izç)
işletme zaman çizelgesi
iyi zaman
kara kuvvetleri eğitim konuları zaman çizelgesi
kolbaşları zaman fasılası
kronograf (kısa zaman aralıklarını kaydeden alet)
mahalli vasati zaman
mayın zaman tertibatı
ne zaman
ne zaman ?
o zaman
o zaman ki
ölü zaman
ölü zaman (top.)
önceki geçmiş zaman
şimdiki zaman
trafik zaman planlaması
yaklaşık gerçek zaman
yüklenen iki ağırlık arasındaki zaman aralığı
yürüyüş zaman çizelgesi
zaman adamı
zaman aralığı (za)
zaman aşımı ile kazanılmış
zaman aşımına uğramak
zaman aşımına uğramış
zaman aşımlı malzeme
zaman ayarlaması
zaman ayarlı çoklu giriş
zaman bazı (katot ışınlı lamba)
zaman bazı (radar skobunda)
zaman belirten
zaman bölmeli çoklama
zaman çizelgesi
zaman çizelgesi trafik kontrol sistemi
zaman damgası
zaman denklemi
zaman fasılası
zaman geçirmek
zaman genişlemesi
zaman kaybı
zaman kayıtsız tahsis (bütçe)
zaman kazandıran
zaman kazanmak
zaman ölçer
zaman ölçme bilimi
zaman öldürme
zaman safhalı
zaman sınırı
zaman ve fonksiyon ayarı
zaman ve malzeme sözleşmesi
zaman vermek
zaman yer alma hesabı (füze)
zaman zaman
zaman zarında

zaman ile İlgili Görseller