tutulan sözcüğünün anlamı
İçerisinde tutulan İfadesi Geçen Sözcükler
tutulan
göz hapsinde tutulan kişi
hak olarak elde tutulan
hariç tutulan
hariç tutulan makam
tutulan balık miktarı

tutulan ile İlgili Görseller