tetik sözcüğünün anlamı
İçerisinde tetik İfadesi Geçen Sözcükler
tetik
hassas tetik
tetik boşluğu
tetik düşürme
tetik düzeni
tetik kolu
tetik korkuluğu
tetik kurma parçası
tetik laçkalığı
tetik mekanizması
tetik motoru
tetik mukavemeti
tetik tulumbası (emniyet tetiği)

tetik ile İlgili Görseller