istemek sözcüğünün anlamı
İçerisinde istemek İfadesi Geçen Sözcükler
değerinden az fiyat istemek
demek istemek
fazla istemek
geri istemek
ısrarla istemek
iadesini istemek
resmen istemek
seçmenleri dolaşarak oy istemek
tazminat istemek
tekrarını istemek
yalvara yakara istemek
yardım istemek
zorla alacağını istemek
dun

istemek ile İlgili Görseller