geniş sözcüğünün anlamı
İçerisinde geniş İfadesi Geçen Sözcükler
çevresi geniş
dar anlamlı bir sözcüğü geniş anlamda kullanma
geniş açılı fotoğraf
geniş açılı yana nüfuz eden mayın sistemi
geniş alan
geniş alan ağı (gaa)
geniş alan bilgi sunucuları
geniş bant
geniş bant ötesi
geniş bant tümleşik hizmetler sayısal ağı
geniş bantlı telsiz telefon
geniş bardak
geniş bir alanı kapsayan
geniş çaplı operasyon
geniş çaplı operasyon başlatmak
geniş çayır
geniş elbise
geniş görünüm
geniş hat
geniş kama
geniş kapsamlı şey
geniş kenarlı şapka
geniş kuşatma
geniş ok açılı kanatlara sahip uçak
geniş olarak
geniş ölçüde
geniş ölçüde yapılan
geniş yer
geniş yüzgeç
üstü dar altı geniş elbise

geniş ile İlgili Görseller