fikir sözcüğünün anlamı
İçerisinde fikir İfadesi Geçen Sözcükler
fikir belirtme
fikir birliği
fikir danışmamış
fikir işçisi
fikir savaşı
fikir verici
fikir vermek
ima edilen fikir
karşıt fikir belirten
kinik fikir
önceden fikir edinme
önceden fikir vermek

fikir ile İlgili Görseller