etki sözcüğünün anlamı
İçerisinde etki İfadesi Geçen Sözcükler
balistik etki
bomba etki grafiği
boşluklu imla hakkı tarafından yaratılan etki
çevresel etki değerlendirmesi (çed)
derin etki bırakmak
etki altında bırakmak
etki altında kalma
etki altında kalmış
etki azalması
etki balistiği
etki bırakmak
etki değerlendirmesi
etki devresi (mayın ateşleme devresi)
etki etmek
etki göstergeleri
etki merkezi
etki odaklı harekat
etki yaratmak
hidrostatik etki
izafi biyolojik etki derecesi
karşı etki yapmak
karşılıklı etki
komutanlık etki sahası
kötü etki
mayın etki yarıçapı
nükleer yan etki
sonraki etki
temas dışı etki ile faaliyete geçen mayın
uyarıcı etki
yıkıcı etki

etki ile İlgili Görseller