dönem sözcüğünün anlamı
İçerisinde dönem İfadesi Geçen Sözcükler
dönem
bin yıllık dönem
dönem sonuna ait
en güzel dönem
en parlak dönem
hükümdarsız dönem
ilk dönem
kritik dönem
sıkıntılı dönem
stratejik uyarı sonrası dönem
taarruz sonrası dönem (nükleer savaşta)
yöneticisiz dönem

dönem ile İlgili Görseller