birlik sözcüğünün anlamı
İçerisinde birlik İfadesi Geçen Sözcükler
acil sıhhi birlik
amfibi birlik
ana birlik
aralık (safta duran iki birlik arasında)
askeri birlik
azaltılmış mevcutlu birlik
bağlı birlik (bb)
başkanlık birlik savaş nişanı (abd)
birlik ağırlığı
birlik ağırlıkları
birlik bindirme ve yükleme subayı
birlik dağıtım listesi
birlik dağıtım maddesi
birlik dağıtımı (ikmal maddeleri)
birlik değerli hizmet nişanı
birlik değerli hizmet plaketi
birlik değerli hizmet sembolü
birlik değiştirme
birlik eğitim devresi
birlik eğitim kılavuzu (bek)
birlik eğitim kuruluşu
birlik eğitim merkezi
birlik eğitim safhası (bes)
birlik eğitim standartları
birlik eğitim teçhizat yeri
birlik eğitimi
birlik eğitimi zaman çizelgesi
birlik flaması
birlik gaz astsubayı
birlik gaz subayı
birlik genel eğitim programı
birlik gönderme numarası
birlik gücü
birlik harekat planı
birlik harp ceridesi
birlik hava ikmal sahası
birlik hava indirme kılavuzu
birlik hava intikal planlama subayı
birlik hizmet işareti
birlik içi destek
birlik için zaruri teçhizat
birlik ikmal maddeleri
birlik ikmal subayı
birlik karargah heyeti
birlik kategorileri
birlik kıdemli astsubayı (dz.)
birlik komutanı
birlik komutanı general
birlik konvoy yüklemesi
birlik kuvvesi
birlik malzeme dosyası
birlik malzeme listesi
birlik malzemesi
birlik mevcudu
birlik motorlu araç parkı
birlik muharebe hazırlık derecesi
birlik muharebe raporu
birlik nevileri
birlik nişanı
birlik olan
birlik personel çizelgesi
birlik personel ve tonaj çizelgesi
birlik posta eri
birlik ruhu
birlik sansürü
birlik seferberlik numarası (bsn)
birlik taahhüt durumu
birlik tabldotu
birlik takdirnamesi
birlik tarihçesi
birlik teçhizat denetlemesi noksan raporu
birlik teçhizat denetlemesi noksanları
birlik teçhizat dosyası
birlik teçhizat listesi
birlik tekamül eğitimi
birlik tesisleri
birlik teşhis kodu
birlik trafik kontrol subayı
birlik uçakları
birlik üzerindeki onarım parçaları
birlik üzerindeki yedek parçalar
birlik ve personel çizelgesi
birlik yapmak
birlik yedek ikmal maddeleri
birlik yemekhanesi
birlik yüklemesi
büyük birlik
çakılı birlik
çevik birlik
dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik
denizaşırı birlik değiştirme sistemi
denizaşırı harekata dahil birlik
destekleyen birlik
dörtte birlik bölüm
emre verilen birlik
emre verilmiş birlik
esas birlik
esas taktik birlik
esnek birlik
faal birlik
faal vazifeye hazır birlik
geçici birlik
hava yoluyla taşınan birlik
havacılık birlik bakım kademesi (hvbb)
havadan taşınabilir birlik
ıslah merkezlerinde kurulan birlik
idari birlik
ihtiyat sınıfına bağlı birlik
ilave birlik
kolda taşınan birlik işareti
komşu birlik
kurulu birlik
mekanize birlik
motorize birlik
motorlu birlik
motosikletli birlik
muadil birlik
muharebeye sokulmamış birlik
muharebeye sokulmuş birlik
muharip birlik
müfrez birlik
müşterek birlik harekatı
müşterek karma birlik taarruzu
omuzda taşınan birlik işareti
ön birlik
özel birlik
özel karma birlik
rapor edilen birlik
seyyar cerrahi birlik
sıhhiye birlik eratı
taktik birlik
tasdik edilmiş birlik stok listesi (tebsl)
temel birlik eğitimi
temel taktik birlik
teşkil edilmiş birlik
tümen kuruluşunda olmayan birlik
uçak birlik baş makinisti
uçar birlik destek grubu
uçar birlik harekat trafiği
uçar birlik harekatı
uçar birlik keşif kolu
uçar birlik kuvveti (ubk)
üst birlik
üstün başarılı birlik sembolü
üstün birlik hizmet takdirnamesi
üstün birlik nişanı
üstün birlik rozeti
yarı seyyar birlik
yönetime el koyan askeri birlik
zırhlı birlik
zırhlı birlik harekatı
zırhlı birlik muharebesi
zırhlı birlik taarruzu

birlik ile İlgili Görseller