aynı sözcüğünün anlamı
İçerisinde aynı İfadesi Geçen Sözcükler
aslının aynı
aslının aynı nüsha
aynı acıyı hissetmek
aynı amaçlı olan
aynı anda alçalma (iki uçağın)
aynı anda her yerde bulunma
aynı anda işlem kontrolü
aynı anda olma
aynı anda olmak
aynı anda yapmak
aynı anlamlı
aynı basım
aynı duyguları paylaşan
aynı düşüncede olma
aynı fikirde
aynı fikirde olma
aynı fikirde olmak
aynı fikirde olmamak
aynı frekanslı
aynı gemide hizmet eden
aynı hatta olan depolar
aynı hisseden
aynı hizada
aynı istikamete getirmek
aynı kağıttan oynamak
aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete)
aynı kökten gelen
aynı kökten türemiş
aynı kökten türemiş sözcük
aynı kuluçkadan çıkan yavruların tümü
aynı mesafe ! komutu
aynı rasyon (yiyecek maddeleri)
aynı saymak
aynı seviyede
aynı sıradaki kontrol supapları
aynı soydan çiftleştirme
aynı soydan gelen
aynı şekil
aynı şekilde
aynı türden olan
aynı türden şey
aynı yapılı olan
aynı yapmak
aynı yazar
aynı yerde
aynı yerde tanzim
aynı yerde tertip
aynı yörüngede hareket eden
aynı zamanda olan
aynı zamanda planlama
aynı zamanlı
dini aynı olan kimse
dolaşıp aynı noktaya gelen yol
eril ve dişil hali aynı olan (kelime)
hemen hemen aynı
hep aynı tür rolleri vermek
iki elini aynı şekilde kullanabilen
konuyu aynı yönden ele alan
kökü aynı olan
sizinle aynı düşüncedeyim.
soyu aynı olma

aynı ile İlgili Görseller