ayırma sözcüğünün anlamı
İçerisinde ayırma İfadesi Geçen Sözcükler
ana parçalara ayırma
ayırma basıncı
ayırma cihazı (erlerin evsaf kartlarını)
ayırma çizgisi
ayırma işareti
ayırma kurulu
ayırma kuvveti
ayırma roketi
bacakları ayırma
esas toptan ayırma
faal hizmetten ayırma
faal hizmetten ayırma faaliyet merkezi
faal hizmetten ayırma istasyonu
faal hizmetten ayırma noktası
gayri faal hizmete ayırma işlemi
görevden ayırma
hasta ve yaralı ayırma
hasta ve yaralı ayırma birliği
hasta ve yaralı ayırma bölüğü
hasta ve yaralı ayırma istasyonu
hasta ve yaralı hayvan ayırma istasyonu
hedef ayırma yeteneği
hizmetten ayırma oranı
ihtisas ayırma hizmeti
keten ve kenevir liflerini ayırma aleti
kiliseyi devletten ayırma
levye üzerindeki kumanda ayırma şalteri
mekanik ayırma ve sıralama cihazı
mesafe ayırma yeteneği (radar)
meslek sınıfına ayırma programı
pay ayırma
petrol ayırma basıncı
radar ayırma kabiliyeti
terhis ve ayırma danışmanı
terhis ve ayırma merkezi

ayırma ile İlgili Görseller