özgü sözcüğünün anlamı
İçerisinde özgü İfadesi Geçen Sözcükler
amerikaya özgü küçük ceviz
avrupa'ya özgü
belirli bir topluluğa özgü hastalık
cinse özgü
delilere özgü
doğuya özgü
finlandiya'ya özgü
gazetecilere özgü
gitarla söylenen antillere özgü balad
halk tabakasına özgü
halka özgü
hatiplere özgü
ingiliz ingilizcesine özgü deyim veya söz
irlanda diline özgü deyim
kendine özgü
kolejlilere özgü
özgü şey
sinemaya özgü
taşraya özgü deyiş
üniversitelilere özgü
yöreye özgü
yöreye özgü hayvan

özgü ile İlgili Görseller